Opšti uslovi koriscenja

Na osnovu odredbe čl.13. i čl.27. Zakona o zaštiti potrošača (Sl.glasnik RS 62/2014, 6/2016 - dr. zakon i 44/2018 - dr. zakon)privredno društvo Appsex.rs svoje potrošače, koji robu kupuju putem internet sajta www.appsex.rs, obaveštava:

 1. da se osnovna svojstva i obeležja proizvoda mogu pronaći na sajtu kompanije www.appsex.rs 
 2. da se prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014, 6/2016 - dr. zakon i 44/2018 - dr. zakon) kupovina preko naše internet prodavnice www.appsex.rs smatra prodajom na daljinu
 3. da roba koja se prodaje putem internet sajta www.appsex.rs poseduje svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste robe u skladu sa njenom namenom koja je definisana u Specifikaciji - Deklaraciji
 4. da je prodajna cena robe naznačena uz svaki artikal i da su sve cene izražene sa uračunatim PDV-om.
 5. da je usluga isporuke robe besplatna ako je vrednost poručene robe veća od xxxx rsd, ili ako se dodatno naplaćuje ekspresna dostava. 
 6. da kupljene proizvode isporučujemo putem kurirske službe 
 7. da potrošač proizvode koje kupuje putem internet prodavnice www.appsex.rs može platiti pouzećem gotovinski u trenutku isporuke ili putem platnih kartica direktno na internet stranici.
 8. da potrošač prilikom kreiranja porudžbenice klikom na „NARUČI“ poslao ponudu prodavcu i da je u trenutku prijema potvrde porudžbine preuzeo obavezu plaćanja naručene robe
 9. da se saobraznost robe ugovoru ISKLJUČIVO utvrđuje prema svojstvima i nameni robe kako je to definisano pripadajućom Specifikacijom - Deklaracijom
 10. da je sajt www.appsex.rs dužan da isporuči proizvode saobrazne ugovoru. Ako isporučeni proizvodi nisu saobrazni ugovoru, potrošač koji je obavestio prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade zamenom ili da raskine ugovor u pogledu te robe, uz povraćaj novca. Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi www.appsex.rs
 11. da u slučaju prijema proizvoda potrošač ustanovi da artikal želi da zameni za drugi proizvod, koji može biti veće, manje ili iste cenovne kategorije od predhodno poručenog, potrošač može zameniti isti u roku od 14 dana.
 12. da u slučaju prijema proizvoda potrošač isti ne želi da zadrži, ima pravo na odustanak ugovora i povraćaj sredstava u visini plaćene kupoprodajne cene za predmetni proizvod, u roku od 14 dana.
 13. Način i postupak izjavljivanja reklamacije možete pronaći nastrani REKLAMACIJE