Politika privatnosti

I PORUDŽBINE/KUPOVINA PUTEM ONLINE PRODAVNICE

Lični podaci koji se prikupljaju na ovaj način su: Vaše ime i prezime, Vaša email adresa, i Vaš broj telefona. Svrha obrade je: upravljanje Vašim porudžbinama, a što obuhvata praćenje porudžbine, po potrebi komunikaciju sa Vama u cilju konačne realizacije ugovora o prodaji –isporuke poručene robe, prijema, naplate i rešavanja reklamacije. Pravni osnov obrade: appsex.rs je po samom Zakonu o zaštiti potrošača(„Sl. glasnik RS“, br. 62/2014, 6/2016 – dr. zakon i 44/2018 – dr. zakon) ovlašćen da prikuplja podatke o svojim kupcima, u svrhu realizacije ugovora o prodaji na daljinu.

Svrha obrade: da obezbedi pogodnosti koji će kupcima uštedeti vreme i omogućiti prijatniju posetu sajtu.

Pravni osnov: legitimni interes tj. naš poslovni interes da što bolje razumemo Vaše potrebe i očekivanja, a u cilju optimizacije ponude i prikaza informacija, kojim će se na najbolji način zadovoljiti Vaša interesovanja.


II KORIŠĆENJE PODATAKA

Vaši podaci će biti korišćeni samo kada postoji razuman i na zakonu zasnovan razlog i neće biti korišćeni za druge svrhe, osim već napred pomenutih. Appsex.rs ne ustupa, ne prodaje i ne razmenjuje ni jednu informaciju o korisnicima sa trećim licima. Informacije se koriste prioritetno u cilju održavanja kontakata sa korisnicima i obaveštavanja o razvoju našeg poslovanja.


III SIGURNOST PODATAKA

Preduzeli smo razumne tehničke i organizacione mere predostrožnosti kako bi se sprečio gubitak, zloupotreba ili neovlašćena izmena podataka o ličnosti. Podaci koji daju kupci čuvaju se na sigurni serverima (zaštićenom lozinkom i firewall-om), s tim da iz razloga nepostojanja potpune bezbednosti u pogledu prenosa podataka preko interneta, ne možemo garantovati bezbednost Vaših ličnih podataka na putu do našeg sajta. Pristup podacima, u okviru appsex.rs , imaju samo zaposleni kojima su ti podaci neophodni za ispunjenje ugovornih ili zakonskih obaveza i u svrhu ispunjenja legitimnih interesa. 


IV ČUVANJE PODATAKA

Vaše lične podatke čuvamo koliko je to neophodno da bi se realizovala svrha zbog koje su podaci prikupljeni odnosno ne duže vremena od vremena za koje imamo Vašu saglasnost.


V AŽURIRANJE PODATAKA

Kupci su obavezni da obaveste Online prodavnicu, ukoliko neki od registrovanih podataka o ličnosti treba ispraviti ili ažurirati.